جونولوکس

جونولوکس نسل جدید

نور پالسی پویا ( dynamic puls light  )
جدیدترین تکنولوژی درمان موی زائد


درمان:

رنگیزه دار شدن پوست

ملاسما (لک صورت)

از بین بردن موهای زائد

جوش

 

جونولوکس نسل جدیدDPL  dynamic puls light  ) چیست؟

DPL مخفف نور پالسی پویا است.

تفاوتِ اصلی ِآن با سیستم IPL سنتی (نور پالسی شدید) این است که DPL از فناوری «SND smart and dynamic » استفاده می کند.

فناوری «SND » راه کار جدیدِ ترکیبِ IPL و منبع انرژی لیزر است تا تشکیل ِشکل جدیدی از پالسها را میسر کند که D-LIGHT نامیده می شود.

 

 

 

فناوری «SND » چیست؟ SND = هوشمند و پویا

هوشمند:

فناوری تامین انرژی هوشمند (SPD )

 • منبع انرژی منحصربفرد IPL – سرعت تخلیۀ الکتریکی سریع
 • نرخ تکرار ِشلیک سریع – 1.3Hz (1.3 شلیک در هر ثانیه)
 • اثر پایین، تراکم بالا← کارآیی بالا و ایمن

پویا:

فناوری تامین انرژی لیزر (LPD )

 • منبع انرژی لیزر – بستری برای لیزر انتخابی HP
 • 15 شکلیک در ثانیه (15Hz) را میسر می سازد
 • اثر بسیار پایین، تراکم بالای شلیکها
 • کارآیی بالا و ایمن

 

هوشمند و پویا ← D-LIGHT

 • ترکیب دو نوع پالس ِمختلف
 • ایمن ترین روش درمانی برای تغییر و تعدیل رنگ مایه
 • اثر بسیار پایین، تراکم بالای شلیکها
 • کارآیی بالا روی ملاسما

مقایسۀ جونولوکس نسل جدید(ella-dpl ) در مورد سرعت شلیک

 

مقایسۀ جونولوکس نسل جدید در مورد تراکم انرژی

 

مقایسۀ D-LIGHT در مورد تراکم انرژی

تراکم انرژی D-LIGHT بسیار بیشتر از IPL متعارف است (تصویر 1). این تراکم بالا بصورتِ خاصْ برای درمان ملاسما بسیار مفید است. پالسی با قله ای بلند که بوسیلۀ فناوری جدید ساخته می شود و ایجادِ پالس ِمستمر ِ 100μs On-Time را میسر می سازد. این پالسهای مستمر با قله های بلند در ملانین اپیدرمی جذب می شوند تا یک لایۀ سلولی را جدا کنند. IPL استاندارد تنها می تواند پالسهایی با تراکم پایین ایجاد کند که نمی توانند بصورتی کارآمدْ روی ملانین اپیدرمی اثر بگذارند مگر اینکه انرژی کل ِبالاتری داشته باشند که می تواند بروز ِعوارض جانبی ناخواسته را موجب شود.


تصویر 1: تراکم بالای شلیکهای D-LIGHT

مقایسۀ D-LIGHT در مورد شکل پالس

شلیک D-LIGHT می تواند تشکیل پالسهایی «با اثر پایین اما تراکم بالا» را میسر سازد، یعنی شانس ایجادِ عوارض جانبی را می کاهد اما با استفاده از شلیکهای مکرر و سریعتر کارآیی را بالاتر می برد (تصویر 2). این پالسها که اثر کمی دارند در واقع بجز کروموفوری که مورد هدف قرار گرفته است از پوست در برابر عوارض جانبی محافظت می کنند.

کارکردهای تعدیل رنگمایۀ IPL «چند-پالسی» یک شلیک را به پالسهای مختلفی تقسیم می کنند، به نحوی که هر پالس بیش از حد ضعیف است و تا انتها میزان تاثیر آن افت می کند، اما ELLA DPL شلیکهای متعددِ جداگانه ای ایجاد می کند که تاثیری پایدار دارند.


تصویر 2: شکل ِپالس ِایمن ِشلیکِ D-LIGHT

از جونولوکس نسل جدید چه چیز را باید به خاطر داشت

«ایمن و آسان»

 • استفادۀ ایمن: تاثیر پایین با نرخ ِتکرار سریع
 • استفادۀ آسان: رابطِ کاربر ِتسهیل شده و A/S آسان

 

 

رابطِ کاربر ِگرافیکی ساده

استفاده از جونولوکس نسل جدید خیلی آسان است.

پیشرفته ترین فناوری در زیر این ابزار نهفته است و نیازی نیست که در مورد گزینه هایی پیچیده مثل «On time »، «Off time » یا «Joules » نگران باشید.

این رابطْ کاملا واضح است و آموزش ِزیادی در موردِ کار با محصول برای کارکنان لازم نیست.

برای استفاده تنها چهار مرحله وجود دارد.

 1. انتخابِ موردِ استعمال، SAR (جوش)/ SPR (چین و چروک و جوان سازی)/ SHR (کاهش موهای زائد)،
 2. انتخابِ نوع پوست (I, II, III, IV)،
 3. انتخابِ نوع شلیک (SMART/ D-LIGHT)
 4. دکمۀ «Ready» را فشار دهید و درمان را شروع کنید (در صورت لزوم دکمۀ POWER را به بالا یا پایین فشار دهید).

 

پیشینۀ شکل ِپالس ِIPL

 

پالس IPL با قلۀ بلند

 • انرژی قلۀ بالا
 • تاثیر بالا
 • دورۀ پالس کوتاه
 • 2 ~4 ms (3 ~100 ms «لومنیس 1»)
 • کنترل SW
 • 0.5HZ (تا 1HZ «لومنیس 1»)

 

شکل پالس I2PL

 • انرژی قله کم
 • تاثیر کم یا زیاد
 • دورۀ پالس طولانی
 • 1 ~ 100 ms («پالومار»)
 • 10 ~ 15 ms («لیزرهای ALMA»)
 • شبه چهارگوش
 • کنترل SW (0.3 ~ 1Hz)


شکل پالس D-LIGHT

 • انرژی قله کم
 • تاثیر عالی
 • شکل پالس دوبل
 • SPD (تامین انرژی هوشمند) +

LPD(تامین انرژی لیزر)

 • 1.3HZ («SMART»)
 • 15Hz («D-LIGHT»)

 

 

شکل پالس D-LIGHT

 

اَشکال پالس D-LIGHT


فناوری D-LIGHT برای جوش


در ابتدا SPD و LPD باکتریهای جوش سطحی را می کُشند و SPD باکتریهای عمقی تر را می کُشد.

روش درمان: بی تماس/ لغزیدن – 2Hz

 

فناوری D-LIGHT برای ملاسماابتدا LPD ملاسمای اپیدرمی را تخریب می کند و SPD رنگمایۀ پوست را بهبود می بخشد.

روش درمان: بی تماس/ لغزیدن – 15Hz

فناوری D-LIGHT برای کاهش موهای ظریف


ابتدا SPD بصورت مقدماتی موها را حرارت می دهد و LPD موهای ناخواستۀ ظریف را کاهش می دهد.

روش درمان: بی تماس/ لغزیدن – 2Hz

موارد استعمال و فیلتر ها

 

هوشمند

D-LIGHT

450 ~ 1200nm

جوش شدید

جوش ملایم

560 ~ 1200 nm

رنگیزه دار شدن

ملاسمای اپیدرمی

640 ~ 1200 nm

کاهش موی ضخیم

کاهش موی لطیف

 

D-Light با طول موج 450nm برای درمان جوش

وقتی D-Light با طول موج 450 ~ 500 nm و طول موجهای کوتاهتر پرتوافکنی می کند، پورفیرین (کوپروپورفیرین III ) که درون باکتریهای P.acnes تولید می شود رادیکلهای آزاد ایجاد می کند. این رادیکالهای آزاد نهایتا باکتریها را می کُشند.

و طیف نوری با گسترۀ 500 ~ 1200 nm (طول موجهای بلندتر) برای کاهش دانه های چربی گرما تولید می کند. بنابراین، از طریق ELLA-DPL بیماری جوش از نوع ِAcne Vulgaris کنترل می شود.

 

D-Light با طول موج 560nm برای تنظیم رنگمایۀ پویا

تنظیم رنگمایۀ پویا از عوارض جانبی جلوگیری می کند چون انرژی قلۀ آن پایین است و به تدریج سریهای انرژیهای بسیار پایین را انباشته می کند و مانند یک غشاء باریکْ ملانین را تخریب می کند.

پس از حذفِ ملانین و رنگیزه، کلاژن جمع می شود و دسته های کلاژن بصورت متراکم تری گردِ هم می آیند.

وقفه در حین چندین شلیک کافی است تا به این ترتیب از بافت پوستِ طبیعی در اطرافِ ضایعه محافظت کند. تعدیل رنگمایۀ پویا بصورتِ ویژه و بدون عارضه روی ملاسمای سطحی تاثیرگذار است.

پروتکل درمان

 • 10 جلسه با فواصل یک هفته ای (بر اساس شرایطِ بیمار)
 • 1 ~ 2 جلسه برای مراقبت سالانه
 • بهبودْ در اختلالاتِ کلی ِپوست پس از اولین جلسه

 

 

 

D-LIGHT با طول موج 640 nm برای کاهش مو – چارت کاربر لیزر

 

 

640 nm برای کاهش مو – کاربردها

 

زنان

مردان

موی ضخیم

SMART

 • زهار
 • زیر بغل
 • زیربغل
 • چانه، گردن/منطقه ریش
 • سبیل
 • پشت یا سینه

موی ظریف

D-LIGHT

 • بالای لب
 • چانه، گردن/ منطقه ریش
 • پایین ران
 • بالای ران
 • ساق و انگشتان پا
 • پشت یا سینه
 • پایین ران
 • بالای ران
 • ساق و انگشتان پا
 • پشت و سینه

نمونۀ توزیع ِموی بدن در زنان و مردان (ویکیپدیا)

 

640 nm برای کاهش مو – چهار مرحله از مو

حداقل 4 ~5 جلسه جهتِ کاهش موهای ناخواسته

 

خصوصیات ویژه

 • اندازۀ رومیزی فشرده

تمام بخشهای داخلی محصولات , قطعاتِ تولیدِ خودِ شرکت این اسکین کره جنوبی را بکار می برند و در داخل شرکت طراحی شده اند و این دستگاه را بصورتی فشرده و سبک ارائه کنند، که به این ترتیب فضای کمی را اشغال می کند و حمل و نقل آن براحتی صورت می گیرد.

 • بستر قابل ارتقاء

قطعات یا هَند پیس های اختیاری به منظور ارتقاء آتی در دسترس قرار دارند؛

مانند لیزر Q-Switched Nd:YAG و لیزر Erbium YAG .

 • GUIیی که کار با آن نسبت به دستگاه های دیگر برای کاربر آسانتر است

فناوری پیشرفته کاملا در زیر صفحۀ لمسی LCD پنهان است و نباید در موردِ تنظیماتِ دشوار ِپروتکلْ نگران باشید چون خیلی روشن و واضح است، بنابراین در موردِ یادگیری نحوۀ استفاده از دستگاه نیاز به صرفِ وقت زیادی نیست.

 • سیستم نگهداری راحت

برنامه «Watch Dog » (سگ نگهبان) از طریق ِعمل ِراه اندازی مجددِ خودکارْ از سیستم محافظت می کند و عمل ِ«Self-Diagnosis » (خود-تشخیصی) تجزیه و تحلیل ِمربوط به دلیل را شروع می کند و آنرا جهت عیب یابی به نمایش می گذارد.

 

جونولوکس نسل جدید

خصوصیات

نوع

نور پالسی پویا

منبع

لامپ زنون

طیف تابش

450, 560, 640 ~ 1200nm

انرژی به ازای هر پالس

95J (حداکثر)

مدتِ پالس

SMART : 10ms ، D-LIGHT : 100μs

نرخ تکرار

SMART : 1.3Hz ، D-LIGHT : 2/15Hz

اندازۀ درمان

10 × 38 nm

تاثیر

تا 25 J/cm2

کنترل تابش

دکمۀ شلیک روی هَند پیس

نیروی الکتریکی مورد نیاز

230V ± 10% ~ 50Hz/60Hz, 10A

وزن و ابعاد

واحد اصلی: 44×37×27cm(LWH)/14Kg

هَند پیس: 1.5m طول/ 1Kg

عمر لامپ

حداکثر تا 150000 شلیک

ضمانت

استاندارد 1 سال

 

 

آمار مراجعات
مهمان :  13
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  1
دیروز :  1
کل مشاهده :  7058